Заштита на лични податоци

www.praticestitka.mk собира два вида на податоци, лични и не-лични.


Личните податоци се собираат кога корисноикот доброволно се регистрира за добивање на известувања за маркетинг цели или преку online системот за корисничка подршка и неопходни законски податоци кои се потребни за извршување и плаќање на нарачката. Корисникот е обврзан да обезбеди точни, прецизни и целосни лични информации кога ќе го пополнува формуларот за регистрација; Во случај кога Корисникот ќе приложи лажни, неточни или некомплетни податоци, www.praticestitka.mk го задржува правото да ги поништи и/или прекине информациите за неговата поштенска адреса и да го одбие неговиот пристап до дел или до сите услуги во иднина. Сите лични податоци кои корисникот ги внесува преку регистрација нема да се објавуваат, продаваат или доставуваат на трета страна освен на надлежните во случај кога тоа ќе биде побарано од нас:
– За заштита на постоечка или потенцијална измама или неавторизирана трансакцијa,
– Истрага на измама која веќе се случила…


www.praticestitka.mk го задржува правото да ги користи IP aдресите и другите податоци на корисниците за откривање на нивниот идентитет во случај на спроведување на законот и законските постапки.
Информациите кон горе наведените тела/институции не се пласирани за маркетинг цели. Малолетни лица не смеат да даваат лични податоци без одобрение од нивните родители или старатели и ние не превзема никаква одговорност за истото.
Не-лични податоци се податоци кои не го идентификуваат крајниот корисник. Овој вид на податоци може да вклучат работи како универзален Ресурсен Локатор (“URL”) на веб страната која сте ја посетиле пред да дојдете на нашата веб-страница, URL на веб страната која сте ја посетиле по напуштањето на нашата веб-страница, типот на пребарувачот што го користите и вашиот Интернет протокол (“IP”) адреса. Ние, може автоматски да ги собереме овие податоци кога ќе ја посетите нашата веб-страница преку употреба на електронски алатки како “Cookies” и Web beacons или Пиксел тагови.
За заштита и безбедноста на Вашите лични лични податоци се користи HTTPS безбедносен протокол при обработка и пренос на информациите до нашите сервери

www.praticestitka.mk има право во секое време да го промени или прекине било кој аспект или функција на сајтот, вклучувајќи, но не и ограничено на, содржина, часови на достапност и опрема потребна за пристап или употреба на сајтот.


www.praticestitka.mk го задржува правото во било кое време да го прекине или измени било кој аспект од Условите на користење и/или од Политиката за заштита на лични податоци како што смета дека е неопходно или пожелно. Таквите промени може да вклучуваат, меѓу другото, додавање на одредени такси или давачки. Ако www.praticestitka.mk прави било какви суштински промени, тоа ќе го објави на сајтот 10 дена пред промените да стапат на сила. Ако не се сложувате со промените можете да не ги користите во иднина услугите на сајтот по промената на условите. Затоа Ви препорачуваме да ги пре-прочитате овие важни информации кои ги содржат нашите Услови за користење и Политиката за заштита на лични податоци пред секое купување, со цел да останете информирани за било какви промени. Секое користење на сајтот од страна на крајниот корисник ќе се смета дека претставува прифаќање од страна на крајниот корисник на тие измени.