Статус на нарачка

За да го видите статусот на вашата испратена КАРТИЧКА, Ве молиме внесете го бројот на нарачката и е-маил адресата со која го направивте купувањето. Ви Благодариме.