ЧПП

Моментално само во Македонија. Наскоро ќе има можност за испраќање и во други држави.

Да, сите честитки се испраќаат во затворен плик.

Во цената е вклучена бесплатна испорака преку Македонска Пошта. Времето на испорака е од 3-10 дена. Испораката е до поштенско сандаче. ( и тоа не зависи од нас).

Имате можност со доплата од 50 денари, да изберете брза испорака, Во овој случај честитката ќе биде испорачана за 1-2 работни денови во Скопје, и најмногу до 3 работни дена во цела Македонија. Испораката е лична се предава на лицето до кое е испратена. ( при испраќањето потребно е да оставите и телефонски број за контакт)

Големината на честитките е 17 x 12 cm