Како да пратам

1. Изберете ја честитката која сакате да ја испратите

2. Внесетеја пораката и податоците за лицето на кое ја испраќате честитката

3. Внесете ги Вашите податоци и платете со било која MASTER или VISA картичка