Безбедно плаќање

www.praticestitka.mk Ви нуди неколку видови на плаќање:

  • Онлајн плаќање со платежна картичка (MAESTRO, MASTER, VISA, VISA Electron)
  • Плаќање преку Вашето електронско банкарство
  • Со уплатница во било која банка во Македонија.

Начинот на плаќање преку интернет е многу едноставен.
По полнење на својата кошничка, купувачот самиот креира свое корисничко име и лозинка за да изврши наплата на производите. Во моментот на плаќање треба да се знае дека веб страната на www.praticestitka.mk го редиректира купувачот, односно пренасочува кон безбедносната веб страна на Casys International креирана за ваков тип на купување и на таа заштитена страна внесува податоци за својата платежна картичка. По извршената трансакција страната повторно се редиректира на веб страната на www.praticestitka.mk.
За овој вид на плаќање www.praticestitka.mk има склучено договор со Стопанска Банка АД Скопје.

 

 

Технички и безбедносни аспекти за e-commerce услугата

www.praticestitka.mk на својата интернет продавница има креирано интерфејс, кој откако купувачот е конектиран на интернет продажното место, го води низ процесот на разгледување и нарачување на производи/услуги. Во моментот на плаќање купувачот се редиректира, односно се пренасочува на заштитена страна на Процесинг центарот, на која се внесуваат податоци за платежната картичка (број на картичка, дата на важење на картичката, cvv). Откако ќе заврши обработката на трансакцијата, се пренасочува повторно во Интернет продажното место, односно на страната на www.praticestitka.mk. Со ова www.praticestitka.mk нема дополнителна одговорност за чување на доверливи податоци за платежната картичка, која пак го заштитува клиентот од можна злоупотреба на картичката, која може да настане во моментот на компромитирање на овие доверливи податоци.

Податоците кои клиентот треба да ги пополни за плаќање со картичка се:
-Податоци за картичката (број, датум на важност, 3-цифрен код за безбедност(CVV2/CVC2), име на сопственикот, име на банката и тел.број на дежурниот центар на банката издавач на картичката
-Податоци за автентичност (За идентификација на сопственикот, платежниот сервер за електронска трговија на соодветната банка ја поддржува шемата за автентичност на меѓународните организации за картички – Veryfied by VISA иMasterCard SecureCode. Во случај да сте регистрирани од вашата банка во таа шема за безбедност, на екранот ќе се појави страница каде што треба да ја внесете вашата лозинка.

ВАЖНО: www.praticestitka.mk НЕ собира податоци за картичките, и како трговец немаме пристап до овие податоци.

Контрола над овие податоци има само банката во чија сопственост е платежната картичка.
Трансакциона валута (во која се врши плаќањето) е Македонски Денар.
При on-line плаќањето со картичка не е можно плаќање на рати, туку наеднаш се одзема целиот износ на сметката.
За e-commerce услугата, Стопанска Банка АД Скопје има имплементација на 3D Secure технологија, која подразбира дополнителни методи на автентификација (Master Card Secure Code и Verified by Visa) на имателите на платежните картички. Со имплементацијата на 3D Secure технологијата се штити и www.praticestitka.mk во процесот на купување од евентуалната можна злоупотреба на платежните картички што се поминуваат преку неговото Интернет продажно место. Освен наведеното, имплементирана е и друга безбедносна мерка, 256bit SSL која е потребна во комуникацијата помеѓу купувачот и процесинг центарот.

Подршка на корисници

За било какви информации и прашања во врска со купување и испраќање на производите кои се наоѓаат на оваа веб страна може да се јавите на телефонот  +389 71 700 070  кој е достапен во периодот од 10:00 часот до 18:00 часот ( Понеделник-Петок ) по Македонско Време, или да не комуницирате 24/7 преку нашиот e-mail : kontakt@praticestitka.mk