Испратете ја Вашата новогодишна желба некому и направете добро дело за децата и младите поддржани од СОС Детско село.

Со испраќање на честитка помагате на децата без родителска грижа и децата во социјален ризик под закрила на СОС Детско село.

#донирај, #испрати љубов, #испрати внимание

Ние ја печатиме, пакуваме и испраќаме по пошта картичката која ќе ја изберете!

Биди Различен,
Биди Креативен

ИСПРАТИ КАРТИЧКА

ИЗБЕРЕТЕ ГОЛЕМИНА И КРЕИРАЈТЕ ВАША КАРТИЧКА